Σύνδεσμοι

Εγγυήσεις

 

ΕΓΓΥΗΣΗ


 

Περιορισμένη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 2 Ετών

 

Η Εταιρεία EZ Red Εγγυάται ότι τα προϊόντα της είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα του κατασκευαστή

για την 2 ετών προβλεπόμενη χρήση. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, είναι κακομεταχειρισμένα, έχουν καταστραφεί κατά λάθος ή διαφορετικά. Επισκευές ή τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από κάποιον άλλον εκτός της Εταιρείας EZ Red ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής θα έχουν ως αποτέλεσμα παραβίαση αυτής της εγγύησης.

 

Η Εταιρεία EZ Red δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση των εργαλείων, τροποποιήσεων του προϊόντος, ή κακομεταχείριση τους.

 

Η Εταιρεία EZ Red διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιαδήποτε ελαττωματικά προϊόντα τα οποία  πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την εγγύηση. Τα εκτός παραγωγής

κατηργημένα μοντέλα που καλύπτονται από αυτή την εγγύηση θα επισκευάζονται ή θα αντικαθίστανται

για μια περίοδο 90 ημερών μετά την ανακοίνωση της διακοπής διάθεσής τους.

 

Δεν καλύπτονται όλα τα προϊόντα της EZ Red από αυτή την Περιορισμένη Εγγύηση εφ'όρου Ζωής.

Οι εγγυήσεις των προϊόντων εμφανίζονται στη συσκευασία του προϊόντος ή μπορούν να ληφθούν επικοινωνώντας με την Εταιρεία EZ Red ή αν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση

www.ezred.com

 

Η περιορισμένη εγγύηση της Εταιρείας EZ Red αποκλείει όλες τις μπαταρίες, τους  λαμπτήρες, τους φορτιστές, τους διακόπτες και τα ηλεκτρονικά μέρη.