Σύνδεσμοι

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ


Ονοματεπώνυμο:

Το Email σας:

Η Εταιρία σας:

Η Διεύθυνση σας:

Ποια Προϊόντα της CAT συνήθως χρησιμοποιείτε?


Πότε κάνατε την αγορά Σας?


Πού ακούσατε πρώτη φορά για τα προϊόντα Φωτισμού CAT?


1. Παρακαλώ αξιολογήστε την ποιότητα των προϊόντων CAT που αγοράσατε?


2. Πως θα αξιολογούσατε την αξία των προϊόντων?


3. Πως θα αξιολογούσατε την εμπειρία αγοράς σας?


4. Πόσο σωστά το Τμήμα Εξυπηρέτησης απάντησε στις ερωτήσεις/προβληματισμούς σας?


5. Πόσο ικανοποιητικά το Τμήμα Εξυπηρέτησης απάντησε στις ερωτήσεις/προβληματισμούς σας?


6. Έχετε κάποια συμβουλή για εμάς ώστε να καλυτερεύσουμε τα προϊόντα ή της υπηρεσίες μας?